Figure of the Day: 282.66

BizLIVE – Total outstanding loans in the Vietnamese banking system increased 1.37% in the first two months of this year, reaching 6,416.39 quadrillion dong ($282.66...

Figure of the Day: 41,295

Tạp chí điện tử Diễn Đàn Đầu Tư – BizLIVE.vn Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài. Giấy phép xuất...